Pierre Fabre Oncologie

Pierre Fabre heeft een gedegen ervaring in oncologie sinds 1978. Momenteel zijn we actief op het gebied van gemetastaseerde melanoom & borstkanker, niet-kleincellig longkanker en stamceltransplantatie.

  HUIDKANKER: MELANOOM
  BORSTKANKER
  LONGKANKER
  STAMCELTRANSPLANTATIE

Oncologisch onderzoek is onze R & D-prioriteit en we zetten onze ervaring in bij onderzoek in en de ontwikkeling van nieuwe biologische entiteiten (moleculen) en gerichte biotherapieën.

Publication code: 20200240