Pierre Fabre Foundation

De helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële medicijnen, zelfs wanneer nieuwe pandemieën ontstaan of oude weer opduiken. In de armste landen zijn medicijnen vaak niet aanwezig of van twijfelachtige kwaliteit vanwege onvoldoende controles. Ook komen namaakgeneesmiddelen voor die fataal kunnen zijn voor de gebruiker. We kunnen deze situatie niet langer tolereren. De Pierre Fabre Foundation is opgericht om deze verschillen actief te helpen oplossen door de toegang tot hoogwaardige geneesmiddelen en gezondheidszorg te verbeteren.

Al in 1951 was Pierre Fabre - apotheker en botanist - een visionair, die oog had voor de volledige mens en zijn omgeving. In 1999 werd de Stichting Pierre Fabre erkend als stichting van openbaar nut.

De Pierre Fabre Foundation zet zich sinds die tijd in voor toegang tot kwalitatief goede zorg, educatie, preventie en vroege behandeling van huidkanker voor mensen met albinisme en de bestrijding van sikkelcelanemie in meer dan 15 ontwikkelingslanden.

Pierre Fabre Foundation zet zich in op 5 gebieden: opleiding van gezondheidswerkers, toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, bestrijding van sikkelcelziekte, dermatologie en e-health.

 

Publication code: 20200632